Park Ter Huivra – ’t Lytse Parkje

Park ‘Ter Huivra’ is het ‘kleine (Fries: lytse) park’ van Joure. Het park wordt omsloten door de Geert Knolwei, De Merk en de Ter Huivra straat. Via en door het Park loop je zo naar winkelstraat de MID. Het park bestaat naast gras uit twee hoge bomengroepen en een vijver. In 2018 is het park gerenoveerd en zijn er stinkende planten aangeplant.
In de jaren na deze renovatie is er veel aangeplant en verplant met als doel dat de oude stinzensoorten die in het parkje aanwezig zijn, zich gaan vermeerderen.

Het park is aangekocht door gemeente De Fryske Marren en vrij toegankelijk. Grenzend aan het park bevinden zich twee appartementen die door Jousters ‘De Twee Aquaria’ worden genoemd. De lang vervlogen muziektent in het park werd op zomeravonden gebruikt door muziekvereniging ‘Concordia’ .

Villa Ter Huivra

Het park is vernoemd naar de villa ‘Ter Huivra’ die aan het begin van de Skien stond. Ter Huivra werd in 1864 gebouwd door PB Vegelin van Claerbergen voor zijn zoon Valerius Lodewijk , die er tot 1892 woonde met zijn vrouw Jacoba Everdina Sickenga.

Plaats waar het hooi groeit

De naam Ter Huivra is de Latijnse uitdrukking voor ‘plaats waar het hooi groeit’. Na 1892 werd de villa bewoond door Arent Johan Vegelin van Claerbergen. In 1906 werd de villa door de gemeente Haskerland aangekocht voor burgemeester Willem Hoekstra (1906-1910) en diens opvolger PBJ Vegelin van Claerbergen (1910-1924). Vegelin van Claerbergen verhuisde daarna naar Heremastate. Van 1925 tot 1942 werd de villa het kantoor van notaris Ph.J. van der Werf. Tijdens de oorlogsjaren werd een deel van de villa tijdelijk bewoond door burgemeester PW ter Haar . Notaris P. Kuindersma gebruikte Ter Huivra van 1947 tot 1958 als kantoor. In 1958 werd de villa gekocht door de hervormde Diakonia die het in 1960 overdroeg aan de ‘Friese Christelijke Boeren- en Tuinders Bond’. In 1965 werd het vervallen huis afgebroken en werd een deel van het land gebruikt voor de christelijke mulo en homeschooling. Nog later kwam het grote Raiffeisenbank-gebouw (Rabobank).