joure.nl

De Kolk en Overspitting


Het water tussen het centrum van Joure en de Zijlroede wordt Kolk genoemd en voert langs Het Tolhuis waar tot in het midden van de twintigste eeuw een ophaalbrug was. Je kon toen nog doorvaren via een schutsluis in het verlengde van De Kolk naar de Overspitting.

De Overspitting is een water, dat bij de Bandster-Schans uit de Heerensloot voortkomt, en dat langs Nijehaske, Oudehaske en Haskerhorne, door Joure loopt, waarna het, als de Zijlroede, in de Oudeweg uitloopt.

De oorspronkelijke Friese naam is “De Hurdspytsje”. Het woord hurd slaat wellicht op de harde ondergrond die men tegenkwam. De naam kwam in 1646 reeds voor. Aan de Overspitting lagen tuinderijen en een groenteveiling. De te veilen groente werd per boot aangevoerd.

Bij de Kolk vind je diverse horeca en terrassen. Je loopt of fiets vanaf de Kolk zo door naar of de passantenhaven of naar winkelstraat de MID (Midstraat).